CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
     GIẢI PHÁP ĐIỀU HÒA
    ĐỐI TÁC LỚN
Tập đoàn FPT
Tập đoàn công nghệ BKAV
Binh đoàn 11 bộ quốc phòng
Ngân hàng nông nghiệp Agribank
Công ty Samsung Display Việt Nam
Tổng công ty bưu điện Việt Nam
Công ty CP công nghệ viễn thông ELCOM
bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ
công ty phát triển công nghệ Thái Sơn
MERAP Group
công ty đầu tư và phát triển hạ tầng Thăng Long
     ĐỐI TÁC LỚN
Tập đoàn FPT
Tập đoàn công nghệ BKAV
Binh đoàn 11 bộ quốc phòng
Công ty Samsung Display Việt Nam
Ngân hàng nông nghiệp Agribank
Tổng công ty bưu điện Việt Nam
Công ty CP công nghệ viễn thông ELCOM
bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ
công ty phát triển công nghệ Thái Sơn
công ty đầu tư và phát triển hạ tầng Thăng Long
MERAP Group