– Số 63 đường Cầu Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  – Hotlines: 0247.3000.689 – 0941.401.118

  – Email: info@daikinsenviet.com

  – Website: https://daikinsenviet.com

  – ĐKKD số 0107901166 do sở Kế hoạch đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 28/6/2017.

  – Số 63 đường Cầu Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  – Điện thoại: 0247.3000.689 – 0941.401.118

  – Email: info@daikinsenviet.com

  – Website: https://daikinsenviet.com

  – ĐKKD số 0107901166 do sở Kế hoạch đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 28/6/2017.