CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
     GIẢI PHÁP ĐIỀU HÒA
    ĐỐI TÁC LỚN
FPT
BKAV
Binh đoàn 11 - Bộ Quốc Phòng
Ngân hàng Agribank
Samsung display Vĩnh Phúc
Vietnam Post Hà GIang
Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển CN Viễn thông
Bệnh viên đa khoa tỉnh Phú Thọ
Công ty TNHH phát triển Cn Thái Sơn
Công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn
Công ty Cổ phần tập đoàn Merap
Công ty Thăng Long
     ĐỐI TÁC LỚN
FPT
BKAV
Binh đoàn 11 - Bộ Quốc Phòng
Samsung display Vĩnh Phúc
Ngân hàng Agribank
Vietnam Post Hà GIang
Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển CN Viễn thông
Bệnh viên đa khoa tỉnh Phú Thọ
Công ty TNHH phát triển Cn Thái Sơn
Công ty Thăng Long
Công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn
Công ty Cổ phần tập đoàn Merap